Facebook

Twitter

تمام حقوق متعلق به گروه ثبت ساجات است طراحی شده توسطمیهن وب سایت

8:45 - 17:00

ساعات کاری : شنبه تا پنجشنبه

09120250912 - 09120213393

تماس برای مشاوره رایگان

اینستاگرام

تلگرام

جستجو
فهرست
 

احراز صلاحیت نیروی انسانی

احراز صلاحیت نیروی انسانی

احراز صلاحیت نیروی انسانی

ماده ۳- نیروی انسانی

3 -1-  مدیرعامل باید حداقل دارای مدرک تحصیلی کارشناسی در یکی از رشته های مندرج در جدول شماره ۱۲ مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بوده و به طور تمام وقت در شرکت حضور داشته باشد

تبصره ۱:

– ملاک تمام وقت بودن مدیر عامل، ارایه فهرست بیمه شرکت یا شرکت های هم گروه است که نام مدیر عامل در آن درج شده باشد.

– افراد بازنشسته و اعضای هیات علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی نیازی به ارایه فهرست بیمه ندارند.

تبصره ۲: مدیران عامل با مدرک تحصیلی کمتر از کارشناسی، مشروط به اینکه سابقه فعالیت تخصصی در امور انفورماتیکی (به تشخیص کمیته وحدت رویه معاونت) و با عضویت در هیات مدیره و با مدیر عاملی شرکت های دارای گواهی احراز صلاحیت و رتبه بندی از دبیرخانه شورای عالی انفورماتیک کشور را داشته باشند، با رعایت شرایط مندرج در جدول شماره ۱ از این بند مستثنی می شوند.

احراز صلاحیت نیروی انسانی
احراز صلاحیت نیروی انسانی

3 – 2-  دارا بودن حداقل دو کارشناس تمام وقت با حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در رشته های زمینه و مرتبط با ارائه حداقل سه فهرست بیمه متوالی، مطابق جدول شماره ۲ الزامی است

احراز صلاحیت نیروی انسانی

تبصره : سایر رشته های فنی و مهندسی به تشخیص و اعلام دبیرخانه شورای عالی انفورماتیک کشور مشروط بر اینکه حداقل ۲۰ درصد از واحدهای درسی دوره کارشناسی با دروس پایه، اصلی و تخصصی رشته کامپیوتر مشابهت و مطابقت داشته باشد.

کلیه ی حقوق متعلق به ثبت ساجات است

بدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید