Facebook

Twitter

تمام حقوق متعلق به گروه ثبت ساجات است طراحی شده توسطمیهن وب سایت

8:45 - 17:00

ساعات کاری : شنبه تا پنجشنبه

09120213393- 09120250912

تماس برای مشاوره رایگان - 09120282074

اینستاگرام

تلگرام

جستجو
فهرست
 

نحوه ورود و خروج افراد در سامانه ساجات

خانه > نحوه ورود و خروج افراد در سامانه ساجات

نحوه ورود و خروج افراد در سامانه ساجات

نحوه ورود و خروج افراد در سامانه ساجات

شرکت هایی که درخواست ورود و خروج نفر دارند. اگر پرونده ساجات آنها در وضعیت صدور گواهینامه باشد. به عبارتی نام شرکت در سایت ساجار در بخش گواهینامه های صادره از سامانه ساجات دیده شود، می توانند با ثبت درخواست جدید نسبت به خروج نفر و جایگزینی فرد جديد اقدام نمایند.

در گام اول با زدن درخواست جدید، یک نسخه از اطلاعات پرونده الکترونیکی شرکت که منجربه صدور گواهینامه برای شرکت شده است به صورت کامل در اختیار متقاضی قرار میگرد. در این پرونده امکان ویرایش اطلاعات توسط شرکت وجود دارد لذا شرکت متقاضی می تواند فرد مورد نظر را از بخش سهامداران، اعضای هیات مدیره و با افراد امتیاز اور حذف و فرد جایگزین را معرفی نمایند.

شرکت متقاضی بعد از بروزرسانی اطلاعات، صفحه اظهارنامه مالیاتی را نیز تکمیل کرده و درخواستش را برای مرجع تشخيص صلاحیت (معاونت ویا استانداری) ارسال می کند. اطلاعات پرونده الکترونیکی در درخواست جدید، کپی آخرین اطلاعات شرکت است که منجر به صدور گواهینامه ساجات شده است. به جز اطلاعات مربوط به آخرین اظهارنامه مالیاتی تشخیص صلاحیت که در هر درخواست باید مجدد تکمیل شود. در این صورت فقط تغیيرات ایجاد شده در تقاضا (پرونده جدید نسبت به پرونده قبلی) مورد بررسی قرار میگیرد و مواردی که قبلا توسط کارشناس تایید شده است بصورت تایید شده باقی می ماند

نحوه ورود و خروج افراد در سامانه ساجات

پس از طی مراحل تایید توسط کنترل کننده ها، وقتی تقاضای دوم شرکت در وضیت “صدور گواهینامه” قرار گرفت فرد حذف شده خود به خود ازاد می شود و شرکتهای دیگر می تواند این فرد را با زدن دکمه جستجو فراخوانی و استفاده نمایند

بدیهی است شرکت هایی هم که درخواست ارتقا و یا افزودن رشته پیمانکاری دارند نیز میتواند به همین منوال عمل نمایند. با این تفاوت که هر تغییری که می خواهند می توانند در صفحه ثبت تقاضای دوم اعمال نموده و بعد از تکمیل قسمت های مربوطه پرونده را برای بررسی ارسال نمایند.

در این حالت نیز موارد تایید شده پرونده قبلی به شرط عدم تغیير توسط متقاضی بصورت تایید شده باقی می ماند و فقط موارد جدید و تغییر داده شده بصورت بررسی نشده ظاهر می شود

اما شرکت هایی که پرونده آنها برای اولین بار در سامانه ساجات ثبت شده است و وضعیت آن” در حال تکمیل” یا در حال رفع نقص است. راسا باید وارد پرونده شده و فرد مورد نظر را حذف کنند. در این حالت شرکتهای دیگر میتوانند پس از اطمینان از خروج فرد. از طریق جستجو فرد مورد نظر را انتخاب نمایند. لذا در این حالت نیازی به طی مراحل تایید خروج فرد نیست.

« هرگونه تغییر در ارکان و سهام شرکت و اطلاعات امتیازآوران (مدیرعامل، هیات مدیره و کارکنان امتیاز آور)، باید حداکثر ظرف مدت سه ماه در سامانه ساجات ثبت و ارسال شود»

ضمنا برای اعمال هرگونه ورود و خروح. تغیير ظرفیت و … برای شرکتهایی که قبل از سامانه ساجات گواهینامه گرفته اند، منوط به ثبت نام تکمیل پرونده و ارسال در سامانه ساجات است

کلیه ی حقوق متعلق به ثبت ساجات است