Facebook

Twitter

تمام حقوق متعلق به گروه ثبت ساجات است طراحی شده توسطمیهن وب سایت

8:45 - 17:00

ساعات کاری : شنبه تا پنجشنبه

09120250912 - 09120213393

تماس برای مشاوره رایگان

اینستاگرام

تلگرام

جستجو
فهرست
 

اخذ صلاحیت ایمنی کار

خانه > اخذ صلاحیت ایمنی کار

اخذ صلاحیت ایمنی کار

اخذ صلاحیت ایمنی کار

اخذ گواهی در زمینه ی  اخذ صلاحیت ایمنی کار مدرکی است اخیراً توسط مرجع وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی و مستقل از موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی مطرح شده است. بر اساس قوانین و مقررات آیین نامه ایمنی امور پیمانکاری مقرر شده که تمامی کارفرمایان بایستی قبل از هر گونه عقد قرارداد پیمانکاری با پیمانکاران خود ، ابتدا این گواهینامه صلاحیت ایمنی را از آنها بخواهد.

یک دستور العملی در تاریخ سوم اسفند سال 1388 توسط شورای عالی حفاظت فنی ( زیر شاخه اداره کل بازرسی کار تحت معاونت روابط کار وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی ) تدوین شده و در تاریخ پنجم خرداد 1389 به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی رسید.

الزامی که برای پیمانکاران جهت اخذ صلاحیت ایمنی کار تعیین شده در واقع در این دستورالعمل آمده است. از آنجاییکه مدت زیادی گذشت تا بالاخره این دستورالعمل اجرایی شود ، لذا اداره کل تعاون ، کار و امور اجتماعی استان مجری این امر شد و اداره کل تعاون ، کار و امور اجتماعی استان با توجه به حجم عظیم کار ، اجرای این دستورالعمل را به کانون انجمن های صنفی کارفرمایی استان تفویض کرد.

اخذ صلاحیت ایمنی کار

برای اخذ صلاحیت ایمنی کار پیمانکاران نیازمند مدارکی از قبیل زیر است:

1- گواهی صلاحیت پیمانکاری (حقیقی یا حقوقی)  از مراجع ذیصلاح نظیر سازمان مدیریت، استانداری، اداره  کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان ونظایرآن.(به همراه فایل اسکن شده آن)

نکته 1: منظور از گواهی صلاحیت پیمانکاری، مدرکی است بر اساس مقررات و به ازای احراز شرایط لازم از سوی مرجع ذیصلاح برای فعالیت پیمانکاری صادر می گردد.

نکته2:  درصورتیکه که پیمانکار دارای صلاحیت پیمانکاری نباشد  ادامه فرایند میسر نمی باشد ، بنابراین متقاضی می بایست نسبت به اخذ آن از مراجع ذیصلاح اقدام نمایند.

2- نشانی پستی دفتر مرکزی پیمانکاربه همراه کد پستی معتبر.

3- شناسنامه مدیرعامل (به همراه فایل اسکن شده تمام صفحات)

4- کارت ملی مدیرعامل و اعضای هیات مدیره شرکت (به همراه فایل اسکن شده از پشت و روی آن)

5- آگهی تاسیس شرکت(به همراه فایل اسکن شده)

6- اساسنامه شرکت (به همراه فایل اسکن شده کلیه صفحات).

7- آگهی آخرین تغییرات شرکت( به همراه فایل اسکن شده)

8- صفحه اول قراردادهای چهار سال اخیر (به ترتیب زمان شروع و پایان و همراه با فایل اسکن شده)

9- لیست تجهیزات حفاظت ایمنی( به همراه فایل اسکن شده)

10- گواهی صلاحیت مسئول ایمنی اخذ شده از واحد بازرسی کار اداره کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان (به همراه فایل اسکن شده)

نکته3: در صورت داشتن پیمان این بند الزامی است. وبرای اخذ آن کارفرما می بایست طبق آئین نامه بکارگیری مسئولین ایمنی  فرد واجد شرایط را به اداره کل کار استان مربوطه جهت فرایند اخذ گواهی صلاحیت مسئول ایمنی معرفی نماید

11- آخرین لیست های  بیمه کارگاه (به همراه فایل اسکن شده)

12- گواهینامه های دوره آموزش ایمنی کارگری (مطابق لیست بیمه برای تمام کارگران، به همراه فایل اسکن شده)

نکته4: در صورت داشتن پیمان این بند الزامی است

13- گواهینامه دوره آموزش کارفرمایی (یکی از اعضاء هیات مدیره ترجیحا مدیر عامل)( به همراه فایل اسکن شده)

14- سند مالکیت یا اجاره نامه دفتر مرکزی دارای اعتبار با کدرهگیری ( به همراه فایل اسکن شده)

  نکته: فیش های پرداختی پرفراژ شده بانکی یا رسید الکترونیکی بانکی  ویا رسید دستگاه pos  به میزان مبلغ تعیین شده، جهت برگزاری دوره های آموزشی (بطور مجزا برای دوره های کارگری و کارفرمایی وبه حساب تعیین شده (مورد تائید اداره کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان) واریز گردد)( به همراه فایل اسکن شده)

نکته5: در صورتیکه تعداد کارگران شرکتی بالا باشد دوره اموزشی در مراحل متعدد و با اولویت بندی ادارات اجرایی برگزار خواهد شد و انتخاب کارگران بر اساس نوع شغل و خطر بر عهده اداره کل استانها می باشد.

  فیش های پرداختی پرفراژ شده بانکی یا رسید الکترونیکی بانکی  ویا رسید دستگاه pos  به میزان مبلغ تعیین شده ،جهت تشکیل پرونده  ( به همراه فایل اسکن شده)

نکته6: الزاما موارد ذکر شده در سامانه باید  بارگذاری گردد،بدیهی است در صورت عدم رعایت موضوع پرونده به متقاضی عودت داده خواهد شد.

15- نشانی کامل محل پیمان های در حال اجرا.(برای اخذ گواهینامه داشتن پیمان در حال اجرا الزامی است.)

بدون دیدگاه

متاسفانه امکان درج دیدگاه در حال حاضر وجود ندارد.