Facebook

Twitter

تمام حقوق متعلق به گروه ثبت ساجات است طراحی شده توسطمیهن وب سایت

8:45 - 17:00

ساعات کاری : شنبه تا پنجشنبه

09120250912 - 09120213393

تماس برای مشاوره رایگان

اینستاگرام

تلگرام

جستجو
فهرست
 

آیین نامه طرح و ساخت

خانه > آیین نامه طرح و ساخت

آیین نامه طرح و ساخت

آیین نامه طرح و ساخت

گروه همکاری آیین نامه طرح و ساخت ، متشکل از مشارکت مدنی دو یا چند شرکت ایرانی که دارای حداقل یک واحد خدمات مشاوره ویک واحد پیمانکاری موضوع بندهای “الف” و”ب” برای تقاضای گواهی صلاحیت در رشته مربوط که دارای موافقت نامه مشارکت مدنی می باشند.

آیین نامه طرح و ساخت

در جهت اخذ رتبه EPC درصورتیکه شرکت خارجی بعنوان همکاردرگروه مشارکت وجودداشته باشدسهم شرکت خارجی نبایدبیش از ۴۹ درصدباشد.

در پروژه های خاص که پیمانکارطرح وساخت متناسب با آن وجود ندارد با درخواست کارفرما تقاضای مشارکتهای مدنی ایرانی و یا ایرانی خارجی برای صدور گواهی صلاحیت، بصورت موردی رسیدگی خواهدشد.

شرکت های ایرانی که به منظور انجام پیمانکاری طرح و ساخت تشکیل شده باشد و مدیران آن تجربه اجرای حداقل یک پروژه صنعتی مرتبط رابصورت کامل داشته ویاشرکت متقاضی دراجرای بیش ازنیمی ازیک پروژه مرتبط مشارکت داشته باشد ولی گواهی صلاحیت مشاوره و یا پیمانکاری را نداشته باشند (با معرفی یک شرکت مشاوره ویک شرکت پیمانکاری بعنوان همکارمطابق جدول شماره ۱و ۲ آیین نامه)

منظور از مدیران حداقل دو مدیر سهامدار که عضو هیأت مدیره بوده که در پروژه صنعتی اجرا شده با مدرک تحصیلی مهندسی درجایگاه کارفرمایامشاور یا پیمانکار سمت اجرایی یا مهندسی یا تدارکاتی داشته باشد.

چنانچه هریک از انواع متقاضیان خود موفق به اجرای دو پروژه طرح وساخت در رشته مربوط باکیفیت مطلوب شده باشد پس از تایید کارگروه تایید صلاحیت نیاز به معرفی شرکتهای همکارندارند.

شرکتهای همکار حداکثر در دو شرکت می توانند بعنوان همکار معرفی شوند.شرکتهای خارجی ثبت شده در مناطق آزاد تجاری ایران نمی توانند متقاضی برای گواهی صلاحیت باشند.اما بعنوان شرکت همکار حداکثر در دو موردمجاز می باشند.

قابل ذکر است موسسه حقوقی ثبتی بازرگان در این زمینه فعالیت دارد .

تخصص ثبت ساجات اخذ رتبه یک و دو پیمانکاری و رتبه EPC یا رتبه طرح و ساخت در کمترین زمان ممکن میباشد.

 

تمدید صلاحیت EPC صنعتي حداكثر تا ۲ سال براي پيمانكاراني صادرمي شود ،كه داراي گواهينامه مذكور بوده اند و هيچگونه تغييراتي كه منجر به خدشه در ماهيت حقوقِي، نوع فعاليت و توان فني و مالي شركت شده باشد، نداشته باشد.

ادامه مطلب
  • تعهد نامه سازمان یا تعهد نامه محضری و تعهد نامه منع مداخله کارکنان دولت.قابل ذکر است که تعهد نامه محضری برای کلیه اعضای هیئت مدیره الزامی است .
  • و…
ادامه مطلب

در شرکتهای مشارکت ثیتی طرح و ساخت که سهامداران آنها از مشاور و پیمانکار تشخیص صلاحیت شده تشکیل می شوند. ضروری است اعضای هیات مدیره شرکت مشارکت ثبتی از ترکیب اعضای هیات مدیره شرکتهای مشاور و پیمانکار تشخیص صلاحیت شده باشند

ادامه مطلب

کلیه ی حقوق متعلق به ثبت ساجات است