Facebook

Twitter

تمام حقوق متعلق به گروه ثبت ساجات است طراحی شده توسطمیهن وب سایت

8:45 - 17:00

ساعات کاری : شنبه تا پنجشنبه

09120250912 - 09120213393

تماس برای مشاوره رایگان

اینستاگرام

تلگرام

جستجو
فهرست
 

صدور گواهینامه صلاحیت پیمانکاری

خانه > صدور گواهینامه صلاحیت پیمانکاری

صدور گواهینامه صلاحیت پیمانکاری

صدور گواهینامه صلاحیت پیمانکاری

– در صورتیکه شرکت پیمانکار، کار شاخص خود را در یک زیررشته انجام داده باشد صرفا می تواند در آن زیررشته فعالیت نماید. اما می تواند در سایر زیر رشته های آن رشته با پایه های پایین تر فعالیت کند. لذا در ذیل گواهینامه هایی که دارای زیررشته می باشند متن زیر در سایت ساجار درج میگردد:

” این شرکت مجاز است در زیر رشته های دیگر رشته …… با پایه های پایین تر فعالیت کند”

 توضیح: با توجه به لزوم انجام کار شاخص در هر زیر رشته، تشخیص صلاحيت در زیر رشته ها صرفا در حد پایه های ۱و2و ۳ امکان پذیر می باشد. (پایه های 4 و ۵ زیر رشته ندارند) گواهینامه های قبلی که زیررشته ندارند برای کل آن رشته (تمام زیر رشته ها) اعتبار دارد.

– در صورتیکه تجربه کاری یک شرکت در رشته راه و ترابری و فعالیت های اصلی آن شرکت در زمینه رشته دیگری باشد، این موضوع در گواهینامه آن شرکت در سایت ساجار قید می گردد.

” پایه … رشته راه و ترابری این شرکت در زمینه فعالیت های مربوط به رشته … است”

بعنوان مثال اگر تجربه کاری یک شرکت در زمیه راه های دسترسی پروژه های نفت و گاز می باشد و بخاطر حجم کار شرایط پایه 2 راه و ترابری را اخذ نماید جمله زیر در گواهینامه این شرکت در می شود

” پایه ۲ رشته راه و ترابری این شرکت در زمینه فعالیتهای مربوط به رشته نفت و گاز است”

صدور گواهینامه صلاحیت پیمانکاری

شرکتهایی که صرفا تجربه کاری در تجهیزات هیدرومکانیک سد دارند. به تعداد کار مجاز آنها بدون تغییر در سقف مبلغ ظرفیت ریالی 3 کار اضافه می شود. در این گونه موارد علاوه بر درج تعداد کار مجاز( بعنوان نمونه مدام برای پایه ۳ رشته تاسیسات و تجهیزات تعداد ۶ کارمجاز) در گواهینامه شرکت در سایت ساجار برای اطلاع کارفرمایان جمله زیر درج میگردد.

“در ارجاع کار تجهیزات هیدرو مکانیک سد، به تعداد کار آزاد این شرکت در سایت معاونت تعداد 3 کار آزاد اضافه شود”

– صرفا اعلای همزمان سه پایه 5 رشته ساختمان و ابنیه و رشته تاسیسات و تجهیزات و رشته مرمت اثار باستانی مجاز می باشد

– اگر کار شاخص شرکتی در زمینه فعالیتهای راهبری، نگهداری و تعمیر رشته های تاسیسات و تجهیزات نفت و گاز، آب، صنعت و معدن، نیرو و ارتباطات باشد و به این نحو موفق به اخذ پایه 1و2و3 شده باشد در گواهینامه آنها در سایت ساجار متن زیر درج می شود

” پایه … رشته … این شرکت صرفا در زمینه فعالیتهای مربوط به تعمیرات است”

کلیه ی حقوق متعلق به ثبت ساجات است