Facebook

Twitter

تمام حقوق متعلق به گروه ثبت ساجات است طراحی شده توسطمیهن وب سایت

8:45 - 17:00

ساعات کاری : شنبه تا پنجشنبه

09120250912 - 09120213393

تماس برای مشاوره رایگان

اینستاگرام

تلگرام

جستجو
فهرست
 

گواهینامه صلاحیت پیمانکار EPC

خانه > آیین نامه تشخیص صلاحیت پیمانکاران طرح و ساخت > گواهینامه صلاحیت پیمانکار EPC

گواهینامه صلاحیت پیمانکار EPC

گواهینامه صلاحیت پیمانکار EPC

متقاضیان زیر، می توانند گواهینامه صلاحیت تقاضا کنند:

الف) شرکتی که از حداقل یک پیمانکار و حداقل یک مشاور، که به ترتیب دارای گواهینامه صلاحیت پیمانکاری و مشاوره طبق “ آیین نامه طبقه بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران و آیین نامه تشخیص صلاحیت مشاوران ” باشند، تشکیل و با یکدیگر مشارکت ثبتی داشته باشند .

ب) یک پیمانکار دارای گواهینامه صلاحیت طبق “ آیین نامه طبقه بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران ”، با ایجاد واحد خدمات مشاوره درون سازمانی و اخذ گواهینامه صلاحیت برای آن واحد براساس ” آیین نامه تشخیص صلاحیت مشاوران “ .
پ) یک مشاور دارای گواهینامه صلاحیت طبق “ آیین نامه تشخیص صلاحیت مشاوران ”، با ایجاد واحد خدمات پیمانکاری درون سازمانی و اخذ گواهینامه صلاحیت برای آن واحد براساس ” آیین نامه تشخیص صلاحیت پیمانکاران “ .
ت) شخص حقوقی که به منظور انجام فعالیت طرح وساخت ایجاد شده وانجام این خدمات در اساسنامه آن ذکر گردیده است ، ولی شرکت فاقد گواهینامه صلاحیت مشاوره یا پیمانکاری می باشد.
ث) گروه مشارکت ، متشکل از مشارکت مدنی چند شرکت که مجموعاً دارای توان مشاوره و پیمانکاری باشند.

گواهینامه صلاحیت

ماده 5 – پیمانکاران طرح وساخت ، طبق جدول یک در پایه های پنج گانه و در هر یک از تخصصهای هر رشته کاری ، براساس ضوابط این آیین نامه، احراز صلاحیت می شوند. محدودیتی از نظر احراز صلاحیت در تخصص ها و رشته های کاری وجود ندارد . متقاضیان در صورت تامین شرایط لازم، می توانند در تمامی رشته ها و تخصصها، گواهینامه صلاحیت دریافت کنند.
ماده 6 – تقسیم بندی تخصص ها و رشته های کاری پیمانکاران طرح و ساخت به شرح زیر است :
الف) رشته ساختمان، شامل تخصص های :
1- ساختمان های آموزشی، ورزشی، بهداشتی و درمانی.
2- ساختمان های مسکونی، تجاری، اداری، صنعتی .
3- معماری داخلی.

4- نوسازی و احیای باف تهای فرسوده شهری.
5- مقاوم سازی و پدافند غیرعامل ساختمانهای موجود .

ب)  رشته آب، شامل تخصص های :

1- سدسازی و ساز ههای آبی .

2- شبکه های آبیاری و زه کشی.

3- تاسیسات آب و فاضلاب.

4- حفاظت و مهندسی رودخانه.

5- تونل و ساز ههای زیرزمینی .

6– مقاوم سازی .

پ)  رشته راه و ترابری، شامل تخصصهای :

1- راه سازی.

2- پل و تونل سازی .

3- حمل و نقل ریلی .

4- فرودگاه سازی.

5- بندرسازی.

6- مقاوم سازی .

ت)  رشته کشاورزی شامل تخصصهای :

1- کشاورزی، منابع طبیعی و دامپروری.

2- شیلات و آبزیان.

3- فضای سبز.

4- آبیاری تحت فشار .

ث)  رشته آثار تاریخی و فرهنگی شامل تخصصهای:

1- پژوهشهای فرهنگی و تاریخی .

2- مرمت و احیای بناها و بافتهای تاریخی.

3- معرفی.

4- مقاوم سازی

ماده 7 – متقاضیان نوع “ الف “ ماده 4 بر مبنای جدولهای شماره ( 1) و ( 2) ، گواهینامه صلاحیت و پایه دریافت می کنند. در صورت وجود بیش از دو شرکت در مجموعه، رشته و پایه پیمانکار طرح و ساخت ، با توجه به رشته و پایه بزرگترین سهامدار پیمانکار و تخصص و پایه بزرگترین سهامدار مشاور تعیین می شود.

تبصره : متقاضیان نوع “ الف“ ماده ( 4) ، می توانند حداکثر نیمی از افراد لازم را به استثنای سرگروه مربوط به تخصص مشاور، برای خدمات مشاوره و پیمانکاری به طور مشترک معرفی کنند.

ماده 8 – متقاضیان نوع “ب“ ماده ( 4) ، علاوه بر داشتن حداقل پ ایه در رشته پیمانکاری مربوط طبق جدول شماره ( 2) ، باید با توجه به تخصص مورد نیاز تعیین شده در جدول شماره ( 1)، امتیازهای لازم در بخش های نیروی انسانی متخصص و تجربه کاری شرکت را طبق « آیین نامه تشخیص صلاحیت مشاوران »  تامین کنند.

تبصره : این نوع از متقاضیان، می توانند حداکثر نیمی از افراد فنی لازم در بخش مشاوره و طراحی را به استثنای سرگروه مربوط به تخصص مشاوره ، از کارشناسان واجد شرایط لازم برای این کار که شاغل در بخش پیمانکاری هستند با توجه به ضوابط مربوط به صورت مشترک معرفی کنند.

ماده 9 – متقاضیان نوع “پ“ ماده ( 4) ، علاوه بر داشتن حداقل پایه در تخصص مشاوره مربوط طبق جدول شماره ( 2) ، باید با توجه به رشته کاری مورد نیاز تعیین شده در جدول شماره ( 1) ، طبق “ آیین نامه طبقه بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران ” امتیازهای لازم در بخش های مدیران و کارکنان، کارهای انجام شده ، تداوم کاری در امور پیمانکاری و توان مالی را تامین کنند.

تبصره : سابقه نظارتی مشاوران، می تواند با ضریب سی و سه درصد ( 0/33) مجموع مبالغ کارهای اجرایی  تحت نظارت آنها در 15 سال گذشته، به عنوان سابقه کاری پیمانکاری منظور شود.

ماده 10 – در مورد متقاضیان نوع  « ت » ماده ( 4)، بر اساس آیین نامه های تشخیص صلاحیت و  طبقه بندی پیمانکاران ، رشته وپایه پیمانکاری ، وبراساس آیین نامه تشخیص صلاحیت مشاوران ، تخصص و پایه مشاوره تعیین شده و سپس با استفاده از جدولهای شماره ( 1) و ( 2) ، رشته ، تخصص وپایه شرکت متقاضی تعیین می گردد.

ماده 11 – متقاضیان نوع “ ث “ ماده ( 4)، برای طرح ها وپروژه های خاصی که به تشخیص سازمان و دستگاه اجرایی پیمانکار واجد شرایط برای آنها از انواع “الف“ تا “ ت “ موجود نبوده، یا به تعداد کافی در دسترس نباشد، به صورت موردی تشخیص صلاحیت می شوند.
ماده 12 – تعداد کار مجاز پیمانکاران طرح و ساخت از جدول زیر استخراج می شود. حداکثر مبلغ کار نیز معادل ( 1/1) برابر مبلغ درج شده در “ آیین نامه طبقه بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران ” و اصلاحات  بعدی آن است.

گواهینامه صلاحیت

ماده 15 – هر شرکت دارای گواهینامه صلاحیت مشاوره یا پیمانکاری، تنها می تواند در یک شرکت یا گروه متقاضی و فقط در یکی از انواع نامبرده “الف“ تا “ ث“ ماده ( 4) این آیین نامه ، حضور یابد و تقاضای گواهینامه صلاحیت کند.

تشخیص صلاحیت مشاوران

کلیه ی حقوق متعلق به گروه ثبت ساجات است

بدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید